ห้องพัก

เช็คอิน / 15:00 - 20:00 น
เช็คเอาท์ / 6:30 น. - 10:00 น

* หากต้องการรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรมต้องจองล่วงหน้า

* ในช่วงฤดูร้อนไม่มีทางเลือกในการรับประทานอาหารใกล้กับโรงแรม ขอแนะนำให้ทำการจองอาหารค่ำที่โรงแรม

* ผู้ที่มีรอยสักอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบริเวณอาบน้ำสาธารณะและสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะอื่น ๆ

* เด็ก 1 ท่านที่อายุต่ำกว่า 6 ปีจะต้องชำระเพิ่ม 1575 เยนต่อคืนเมื่อใช้เตียงที่มีอยู่